Psychologisch Consult

Individueel, relationeel en rookstopbegeleiding

Gediplomeerd team

Geholpen door de juiste persoon

Geen lange wachtlijst

Therapieverloop

Eerste Sessie

De eerste sessie is steeds een kennismakingsgesprek waarin geluisterd wordt naar uw verhaal, uw zorgen en visie op de problemen. Met behulp van het KOP-model (Paul Rijnders -Els Heene) proberen we samen terug een overzicht te krijgen. Er wordt besproken wat de doelstellingen en verwachtingen zijn en of deze haalbaar zijn. In dit gesprek spreken we samen af waarop de therapie zich moet focussen en hoe we te werk zullen gaan. Eventuele tips en gedragsoefeningen kunnen dan al meegegeven worden maar vaak is hier meer tijd voor nodig. Bij begeleiding van jonge kinderen wordt het kennismakingsgesprek met de ouders gevoerd, in afwezigheid van het kind. Bij jonge kinderen kunnen ouders tijdens de daaropvolgende sessies aanwezig blijven als het kind dit wenst.

Doel

Het doel van de begeleiding is steeds om terug zelfinzicht te bieden, om te leren begrijpen waarom bepaalde klachten ontstaan zijn en hoe we deze kunnen verminderen, doen verdwijnen of ermee leren omgaan. Met behulp van technieken waar goede wetenschappelijke evidentie voor is, proberen we samen om je terug op weg te helpen. De technieken waarmee we werken, komen uit verschillende therapiestromingen. Natuurlijk kan je ook gewoon met je verhaal bij ons terecht. Elke begeleiding met elke cliënt is anders en op maat gemaakt. Je bent zelf co-piloot in de sessies en bepaalt mee hoe we te werk gaan.

Looptijd begeleiding

Hoe lang de begeleiding duurt is voor iedereen verschillend. Dit hangt af van jouw verhaal, jouw sterktes, wat jij wil bereiken en waar je tegenaan botst. Van zodra duidelijk wordt dat verdere begeleiding niet meer nodig is bespreken we afbouw of stopzetting. Vanzelfsprekend mag je dat altijd ook zelf beslissen. Het is wel aangewezen om daarna nog een afsluitgesprek te hebben. Hierin worden de sessies overlopen en samengevat en wordt een beknopt hervalpreventieplan opgesteld.

Skypesessie

Omdat het niet voor iedereen praktisch mogelijk is om naar de praktijk te komen, zijn ook gesprekken via skype mogelijk. Voor deze vorm van begeleiding geldt de afspraak dat er wederzijds een camera en audio gebruikt wordt. Dit aanbod is echter enkel bedoeld voor mensen die omwille van praktische redenen of fysieke mogelijkheden niet tot bij de praktijk kunnen komen maar wel nood hebben aan psychologische begeleiding. Face to face contact is steeds de eerste optie omwille van de meerwaarde die dit biedt binnen een therapeutische relatie. Het tarief voor gesprekken via skype is hetzelfde als wanneer u naar de praktijk komt. Afspraken kunnen telefonisch of via mail gemaakt worden en zijn pas definitief na betaling via overschrijving.

Therapievormen

Individuele therapie

 • Kinderen
 • Jongvolwassenen
 • Volwassenen

Relatietherapie

Rookstopbegeleiding

Wij kunnen u ook helpen met het stoppen met roken. Voor meer info over de werking en tarieven bezoek onze website tabakoloogkortrijk.be

Groepstherapie

Meest voorkomende hulpvragen

Stemmingsproblemen, stress- en piekerklachten
 • Depressie
 • Burn-out
 • Leren relativeren
 • Leren afgrenzen
 • Eigen grenzen kennen en aanvaarden
 • Piekerstop
Levensgebeurtenissen
 • Relatiebreuk
 • Rouwverwerking
 • Echtscheiding
 • Pesten
Relatietherapie
 • Bedrog
 • Vertrouwensbreuken
 • Agressie
 • Communicatieproblemen
 • Gebrek aan intimiteit
 • Seksuele problemen
Autismespectrumstoornis
 • Psycho-educatie
 • Contextverduidelijking
 • Sociale vaardigheden aanleren
 • Perspectiefnemingstraining
 • Jezelf beter begrijpen
 • De omgeving beter begrijpen
 • De omgeving jou beter laten begrijpen
Slaapproblemen en vermoeidheidsklachten
 • Insomnia
 • Nachtmerries
 • Piekeren
Zelfbeeld
 • Inzicht in jezelf bekomen
 • Persoonlijke groei bereiken
 • Leren opkomen voor jezelf op een gepaste manier
 • Zelfvertrouwen verhogen
 • Piekeren verminderen
Angsten
 • Paniekaanvallen
 • faalangst
 • sociale angsten
 • ocd
 • specifieke fobieën
Verslaving
 • Roken
 • Medicatie
 • Drugsverslavingen
Eetproblemen
 • Anorexia Nervosa
 • Boulimia Nervosa
 • Emotioneel eten
 • Leven met een gastric bypass

Maak een afspraak 

Email: info{at}dedrempel.be

Altijd op afspraak

Vrije consultaties zijn bij ons niet mogelijk.